Smide

Inom smide tillverkar, monterar och reparerar vi det mesta t.ex.:

  • Grindar
  • Räcken
  • Handledare
  • Inbrottsgaller
  • Portomfattningar
  • Och mycket annat

Se exempel på nytillverkning och reparationer i vårt galleri

Kontakta oss